Ubytovací řád

Ubytovací řád platný pro Ubytování „Na Vinici“ ve Valticích

 1. Cena za ubytování je splatná v den příjezdu. (pokud není domluveno jinak)
 2. Nástup na ubytování od 15.00 hod.
 3. Vyklizení pokoje do 10.00 hod. v den odjezdu.
 4. V celém objektu je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm !
 5. Host odpovídá v plném rozsahu za škody, které způsobí na ubytovacím zařízení. Rodiče zodpovídají za své děti.
 6. Při hrubém znečištění pokoje je účtován poplatek ve výši 1.000 Kč
 7. Poškozování ubytovacího zařízení nebo nevhodné chování je důvodem k ukončení pobytu bez nároku na vrácení zaplacené částky za ubytování!
 8. V pokojích nesmí být přemisťován nábytek nebo prováděny zásahy do elektrické či jiné instalace.
 9. Je povoleno používaní pouze vlastních elektrospotřebičů určených k osobní hygieně.
 10. V době od 22.00 do 7.00 je v penzionu režim nočního klidu. Berte prosím ohled na ostatní ubytované.
 11. Žádáme hosty, aby při každém odchodu z budovy uzavřeli vodu, okna, vypnuli elektrospotřebiče, zhasli světla a uzamkli vstup do budovy.
 12. Nenechávejte klíče zevnitř vstupních dveří. Bráníte tím vstupu ostatním!
 13. Zákaz vstupu s domácími zvířaty (pokud není dohodnuto jinak).
 14. Nevynášejte prosím nábytek z pokojů na terasu. Venku používejte zahradní nábytek. 

Děkujeme Vám za dodržování těchto několika pravidel a přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt.

navinici.cz na Facebooku
TOP